fbpx

Koronainformasjon

Odals Innkjøpslag SA forholder seg til de alltid gjeldende retningslinjer og anbefalinger
Ift. smittevern mot covid 19.

I perioder der koronasmitte håndtering krever at vi jobber i en turnus ordning – «2 arbeids lag», for å sikre drift og åpningstider for våre medlemmer og kunder, kan det oppleves hektisk. Men, bedre å ha åpnet enn å stenge ned.

Hold avstand – vask hendene – er man syk, bli hjemme.