fbpx

Kornmottak

Kornmottaket vårt tar imot mathvete, fôrhvete, matrug, fôrrug, rughvete, bygg, havre og oljefrø. Det er tre oppstillingsplasser før første veiing. Ta presenning helt av på anvist sted (se skilt) så lasset er klart il prøvetaking når du kjører på vekta. Ta med ferdig utfylt leveransemelding til vektoperatøren for registrering av data. Husk koronatiltakene.

Leveransemelding er din dokumentasjon på vareleveransen. Etter innveiing og prøvetaking kjøres det til anvist mottak for levering av varen. 

kornmottak

Kjøremønster: Gul er inn med lass, grønn er ut etter levering

Sesongen 2023/2024

Endringer av avregning mathvete:
Ozon sorteres i mathveteklasse 5, men avregnes likt som klasse 4. Ellvis sorteres som fôrhvete.

Lokale kornpriser og åpningstider
Du finner lokale kornpriser på www.strandunikorn.no og ved oppslag på kornmottaket. I kornsesong vil vi ha utvidet åpningstid.

Vi har timebestilling i kornsesongen
Registrering kan gjøres på mobil, nettbrett, PC, per telefon eller ved oppmøte.

Leveransemelding
Ved levering av vare skal det ved hvert parti følge med en utfylt leveransemelding. Leveransemeldingen inneholder informasjon som gjør at vi får sortert kornet riktig og kjørt rett kornoppgjør. Leveransemelding skal ha informasjon om det som leverandør, art og sort på levert vare, samt info om kornet er behandlet med glyfosat (gjelder bygg). Leveransemeldingen kan lastes ned her eller fås på vårt mottak. 

Kvantumsbonus
Det utbetales kvantumsbonus i etterkant av kornsesongen for korn, oljefrø og erter som leveres til vårt anlegg. Kvantum ved basis vanninnhold vil bli lagt til grunn for beregning av bonus. 

Kvantum i tonn Sats i kr/kg
101-200 0,01
201-300 0,02
301-400 0,03
401-500 0,04
501-600 0,05
601-700 0,06
>700 0,07