fbpx

Såkorn

Det er mange gode grunner til å kjøpe sertifisert såkorn fra Strand Unikorn. Såkornet har vært gjennom mange kontroller for å sikre at sunnhetstilstanden, spireevnen og sortsekteheten holder de strenge norske kravene. Norge har også en streng floghavrelovgivning som er med på å hindre spredning av floghavre.

Kvalitetskrav
Norsk såkorn blir produsert i samarbeid mellom såkorndyrker, såvare firma og Mattilsynet. Spireevne, sunnhet og floghavre er de viktigste kvalitetene på såkornet som påvirker avlingen og kvaliteten. Vekstkontroll i vekstsesongen gir trygghet mot floghavre. Nulltoleransen mot dette ondartede ugraset er absolutt!

Såmengde
Riktig såmengde er en av mange faktorer som bidrar til økt lønnsomhet for kornprodusentene. De oppgitte såmengdene er veiledende. Strand Unikorn gir deg tilgang til eksakt spireevne og tusenkornvekt (TKV) ved henvendelse til oss.

Formel såmengde:
(Ønsket antall planter pr m2 x TKV) : (Spireprosent x 10)

golden barley field and sunny day

Bygg

Norsk bygg er den viktigste ingrediensen til kraftfôrproduksjonen i Norge. En god råvare er en forutsetning for kraftfôr av høy kvalitet.

Barley ears in sunset

Høstbygg

Vi opplever økende etterspørsel etter høstbygg, og med de senere års vinter-forhold har byggdyrkingengått bra i de sørligste områdene på Østland

Oat

Havre

Havre er den arten som gir mest igjen for moderat innsats i vekstsesongen. Samtidig er havre en meget god vekst å dyrke i omløp med bygg og hvete med tanke på sanering av sykdommer som overvintrer i jorda.

Ears of wheat

Vårhvete

Hvetedyrking er den mest krevende kornproduksjonen der målet er at størst mulig andel av avlinga skal kvalifisere til matproduksjon. Valg av sort med riktig veksttid kan ha stor betydning for å sikre matkvalitet.

Yellow wheat ears

Høsthvete

Arealene med høstsådde vekster varierer med årene alt etter mulighetene for å få sådd til rett tid og under gode forhold. Overvintringsevnen til sortene er helt avgjørende for avlingsresultatet.

Rye ear

Høstrug

Hybridrug er i dag nesten helt dominerende i rugdyrkingen i Norge. Avlingspotensialet er meget høyt, men hybridrugen har større krav til jordart og øvrige dyrkingsforhold for å ta ut det maksimale sammenlignet med populasjonsrugen som dominerte tidligere.

Processed organic wheat grains background

Spelthvete

Markedet etterspør et betydelig kvantum spelthvete til mat. I Norge er det høst-formen som dyrkes. Det er primært i økologisk produksjon spelt blir dyrket, men etterspørres også i konvensjonell produksjon.

Harvest ready canola field under blue cloudy sky sunny day

Oljevekster

Oljevekstdyrkingen i Norge kan økes en god del. Bedre sorter gjør at dyrking av både vårraps og høstraps er mer aktuelt enn noensinne.

Green pea crops in spring garden

Erter og åkerbønner

Dyrking av erter og åkerbønner er positivt på flere måter. Disse vekstene har ikke behov for N-gjødsling og har god for-grødeefekt i et ensidig kornomløp