fbpx

Grønnfôrblanding

Vi hjelper deg gjerne på telefon 62 96 11 46.
Les mer om de forskjellige her

Grønnfôrblanding, bygg med raigras. Blandingene bør høstes senest to uker etter at kornet skyter. Korn og belgvekster utfyller hverandre godt som fôr. Ert er en god forgrøde, og konkurrerer godt mot ugras. Italiensk bladrikt raigras gir vekst videre utover høsten.

Grønnfôrblanding, bygg uten raigras. Grønnfôrblanding som gir en høsting. Kan også brukes som dekkvekst siden den ikke inneholder raigras.

Grønnfôrblanding, havre uten raigras.
Lik Strand nr. 41, men med havre i stedet for bygg. Fraværet av snerp kan være positivt i fôringssammenheng, og havre gir økt fleksibilitet i forhold til høstetidspunkt.

Økonomiblanding, havre uten raigras. Lik Strand nr. 42, men godkjent til økologisk jordbruk.

 

Ettårig beiteblanding med italiensk raigras. Blandingen er godt egnet til beiting og direkte oppfôring. Det italienske raigraset har svært liten andel strå.

Ettårig surfôrblanding med westerwoldsk og italiensk raigras. Blandingen egner seg best til ensilering. Kan også brukes ved evt. reparasjonssåing og våtsåing.