fbpx

Frø til plen og grøntanlegg

Valg av riktige sorter i ulike frøblandinger er en av flere forhold som har betydning for å lykkes med et grøntanlegg. De beste sortene er prøvd og anbefalt til de bruksområdene blandingene er laget for. Disse kjøpes fra ledende foredlings- og frøfirma i Norge og i utlandet.

Gjennom Strand Unikorn leverer vi gressfrø med god kvalitet til alle typer behov:

  • Hage og park
  • Torvtak og natur
  • Veiskråninger
  • Sportsareal (fotball-, golfbaner)
  • Ferdigplenproduksjon
  • Spesialblandinger

I Helt Grønn sortimentet lagerføres fem hovedblandinger. Det er Standard, Robust, Hurtigetablerende og Torvtak/Natur, som leveres i forpakning på 1,5 kg og 20 kg. I tillegg leverer vi blandingen Veiskråning i forpakning på 20 kg. Øvrige blandinger lages på forespørsel i 20 kg pakning.

Det beste valget til mange av privathagene. Gir en finbladet, tett og fin prydplen. Plenfrø Standard har god slitestyrke, liten tilvekst og tåler også tørkeperioder. Frøblandingen setter få krav til voksestedet, og har et moderat vedlikeholdsbehov.

Det beste valget til plen med større aktivitet i form av sport og lek. Plenfrø Robust har solid slitestyrke. Engrapp med mange underjordiske utløpere armerer grasmatta. Blandingen vokser aller best på mer solfylte områder der den bør gjødsles og klippes regelmessig. Vanningsbehovet
er moderat.

Det beste valget for å reparere skader i plen eller til ettersåing. Skader kan oppstå etter tøffe vintre eller etter slitasje gjennom en sesong. Plenfrø Hurtigetablerende inneholder raigras som spirer og etablerer seg raskt. Ettersåing er aktuelt i alle plener for å holde grasdekket ungt og tett. Ugras og mose får da også større problemer med å finne fotfeste.

Det beste valget dersom du ønsker en meget hardfør og varig blanding. Vintersterke og nøysomme sorter av rødsvingel og engkvein er viktige komponenter i denne blandingen. Det er lagt vekt på å bruke norske sorter slik at Frøblanding Helt Grønn Torvtak/Natur skal få et naturlig utseende og gli inn i omgivelsene også høyt til fjells. De sakte voksende artene fører til at naturlig omkringliggende vegetasjon vil blandes inn og sette sitt preg på arealet. Helt Grønn Torvtak / Natur passer derfor utmerket til både hyttetaket, område rundt hytta, vei- og andre skråninger eller til områder som er tørkesvake og næringsfattige.

En blanding som etablerer seg raskt og binder jorda i hellende terreng. Ligner Helt Grønn Torvtak/Natur, men har en liten andel raigras.