fbpx

Spesialblandinger

Vi hjelper deg gjerne på telefon 62 96 11 46.
Les mer om de forskjellige her

Surfôr. En tidlig og intensiv spesialblanding med norske sorter av hundegras og flerårig raigras, samt hvitkløver. Passer best i de klimatisk bedre strøka i Sør-Norge. Blandingen har rask vekstrytme og samt stor gjenvekstevne.

Surfôr. En varig og svært tørkesterk spesial- blanding med bladfaks tilpasset Gudbrandsdalen. Timotei er med i blandingen da bladfaks etablerer seg seint og gir tett bestand først etter 1-2 år. Må høstes tidlig for å opprettholde kvalitet.

Surfôr. En spesialblanding som kombinerer kvalitet og høy avling. Best tilpasset de lavereliggende områder i Sør- og Midt-Norge. Inneholder bl.a. en stor andel strandsvingel som er et høytytende gras med stor toleranse for både tørke og oversvømmelser. Blandingen bør høstes tidlig for å opprettholde kvaliteten og tre slåtter går greit. En ideell blanding for kjøttfe besetninger. Inneholder både rød- og hvitkløver.

Surfôr og beite. En spesialblanding domine- rende av de mest vintersterke raigrassorter i markedet, også en stor andel norsk raigras. Godt egnet til våtsåing, reparasjon, fornying og forlengelse av eksisterende eng og beite ellers til en kortvarig eng. Tilpasset områder med intensiv drift i lavereliggende kyststrøk. Brukes mye på Sør-Vestlandet. Kan være et alternativ til Strand nr. 19.

Surfôr. En spesialblanding, mye like nr. 22, som kombinerer kvalitet og høy avling. Inneholder også en stor andel strandsvingel pluss en andel luserne og rødkløver, men uten raigras. Dette gjør blandingen til en tørke- og vintersterk blanding som passer i hele landet, også i våre dal- og fjellbygder. For at lusernen skal etableres og trives, bør blandingen sås på jord i god hevd med pH godt over 6,0, gjerne også i de dypere lag.

Surfôr. En spesialblanding, som ligner Strand nr. 15, men er uten kløver. Bestående nå med både Liljeros og Grindstad. Brukes mye på Sør-Vestlandet, men går ellers godt i de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Gir store avlinger.

Strand Horse Mix – beite og høy til hest. En vinterherdig blanding som skal gi fôr med mer fiber og lavere fruktaninnhold enn blandinger bestående av mer sukkerholdige grasarter (f.eks. raigras). Det er vesentlig brukt norske sorter, og valg av arter er gjort i forhold til tilsvarende utenlandske frøblandinger for hest.

Blandingen passer bra til beite. Engrapp og strandsvingel bidrar til god slitestyrke. Strand- svingel, hundegras og timotei gir struktur til fôret. Blandingen inneholder også urter for å øke smakligheten.