Landbruk

Odals Innkjøpslag SA er leverandør til landbruket med
gjødsel, såkorn og plantevernmidler. 


Vi samarbeider med Norgesfòr og Strand Unikorn. 

Vi fører også kraftfòr og tilskuddsfòr til husdyr.