fbpx

Om Odals Innkjøpslag

Generalforsamlingen i Odals Meieri ga klarsignal 30. mars 1935 om etablering av et innkjøpslag. 23. oktober 1935 ble Odals Innkjøpslag dannet – og har bidratt i Odal og omegn siden da. Vi er i dag 11 fast ansatte, og 5-6 ekstra hjelper. Vi er en sentral leverandør av landbruk, trelast og byggevarer i Odals bygdene og tilstøtende kommuner.