fbpx

Kredittavtale

Du kan søke om å få kredittavtale hos oss. Dette kan du gjøre ved å laste ned skjemaet her og printe det, for så å fylle det ut og levere / sende det til oss. 

Du kan også benytte skjemaet nedenfor.

Kredittavtale
Ønsker faktura på
Ved eventuell tilbakebetaling av kreditnota
Kontosøker gjør seg kjent med følgende betingelser:
Fakturaen forfaller til betaling 14 dager for privat personer, og 20 dager for firmaer etter utstedelse. Ved for sen betaling belastes den til enhver tid gjeldende etterskuddsrente og purregebyr. Odals Innkjøpslag SA beholder eiendomsretten over varene (salgspant) inntil fullt oppgjør foreligger. Odals Innkjøpslag SA forbeholder seg retten til å foreta en kredittopplysning.