Om oss

• Generalforsamlingen i Odals Meieri ga klarsignal 30. mars
1935 om etablering av et innkjøpslag. 23. oktober 1935 ble Odals Innkjøpslag dannet. (Odals Meieris Innkjøpslag, den gangen).

• Viktig A/L for bøndene i Odalen. Frem til 1960, en rolig forsamling – mer livat og
møtevirksomhet – og mange på møtene.

• Odal Mølle ble i 1985 godkjent som handelsmølle, og kunne lage kraftfôrblandinger
for salg. På den tiden 11 ansatte, hvor av 3 ansatte ved mølla.

• Mølla/Siloen eies i dag av Strand Unikorn – Odals Innkjøpslag har ingen eierinteresser der i dag.

• Jevn og god vekst igjennom historien. Digresjon: Et overskudd på kr: 136, 26 øre, første driftsår. I 1938 var omsetningen oppe i kr: 147 525,40. Første millionen ble passert i 1951 kr: 1 105 788. I 1976 var oms på 9 mill kr. 2015 hadde vi en oms på 56 mill. NOK.

• Støtte til samfunnsnyttige formål. Digresjon: 1959, ga innkjøpslaget 5000 kr til

utbygging av Sør- Odal Sykehus.

• Vi har egne SA vedtekter. Eierne i dag utgjør 294 medlemmer/SA eiere. Hvor av 250 er aktive. Medlemskontingenten var og er kr:100,-

• Landbruk utgjør i overkant av 50% av vår omsetning i dag

• Trelast og butikk utgjør den andre halvdelen av omsetningen. Butikken vår er da en frittstående forhandler med avtale med Bygger ’n konseptet (E.A Smith). Ble medlemmer i 2004.

• Vi er i dag 10,6 ansatte. Vi har en lastebil for vareleveranser (det har vi hatt siden 1953 – ikke samme bilen, altså).

Våre ansatte

ikon av person

Bjørnar Grendel

Daglig leder

Tlf: 62 96 11 46
E-post: bjornar@odals.no

ikon av person

Bjørn Linnes

Butikk/Byggevarer

Tlf: 62 96 11 46
E-post: bjorn@odals.no

ikon av person

Hans Marius Krogsrud

Landbruk

Tlf: 62 96 11 46
E-post: hmk@odals.no