fbpx

Gjødsel

Sammen med forskere, rådgivere og bønder har Yara kontinuerlig utviklet Fullgjødselfamilien helt siden 1938. Nedenfor kan du se noen av produktene fra YaraMila. Klikk her for å se gjødslingsråd til forskjellige produkter. 

Gjødsel: fullgjødsel; Yara; YaraMila

17-5-13

YaraMila Fullgjødsel

Fosfor-og kaliumrik fullgjødsel. Tilpasset jord med middels til lav P-og K-status. Tilgjengelig fra høsten 2020.

Gjødsel: fullgjødsel; Yara; YaraMila

20-4-11

YaraMila Fullgjødsel

Til korn og oljevekster på middels næringsrik jord. Spesielt egnet til grunngjødsling i delgjødslingsstrategier.

Gjødsel: fullgjødsel; Yara; YaraMila

8-5-19 mikro

YaraMila Fullgjødsel

Klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, kobber og mangan.

Gjødsel: fullgjødsel; Yara; YaraMila

25-2-6

YaraMila Fullgjødsel

Svovelrik Fullgjødsel med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av fosfor og kalium enn noen andre Fullgjødseltyper.

Gjødsel: fullgjødsel; Yara; YaraMila

22-2-12

YaraMila Fullgjødsel

Nitrogenrik Fullgjødsel med spesielt lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium.

Gjødsel: fullgjødsel; Yara; YaraMila

22-3-10

YaraMila Fullgjødsel

YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 er en nitrogenrik Fullgjødsel med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium.

Gjødsel: fullgjødsel; Yara; YaraMila

18-3-15

YaraMila Fullgjødsel

Kalium-og svovelrik Fullgjødsel med moderat innhold av fosfor.

Gjødsel: fullgjødsel; Yara; YaraMila

12-4-18 mikro

YaraMila Fullgjødsel

Fullgjødsel 12-4-18 mikro er en klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, mangan og sink.