fbpx

Hey’di Støp B30

kr 89.00

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne.

Hey’di Støp B30 er laget av sement og gradert sand. Hey’di Støp B30 legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Ved lagtykkelse utover 8 cm kan det tilsettes inntil 30 % pukk. B30 velges der man ønsker høyere fasthet og større slitestyrke enn B20.

Lagring: Lagres tørt i inntil 1 år.

25 kg Hey’di Støp B30 gir ca. 12,5 liter ferdig masse.

Kategorier: ,

Forarbeid – Underlag
Til støpearbeider der Hey’di Støp B30 skal være fast forankret til underlaget, må overflaten være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det anbefales å gyse overflaten med Hey’di KZ iblandet Hey’di Støp B30. Gysemassen lages ved å blande Hey’di Støp B30 med en væskeblanding av 1:1 Heydi KZ : vann til slemmekonsistens, som kostes på forfuktet underlag før påstøpen legges «vått-i-vått» i gysemassen.

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin, evt.kraftig elektrisk drill m. visp ved mindre mengder. Ved gulvpuss benyttes jordfuktig mørtel, ca. 2,2-2,8 liter rent vann til en 25 kilos sekk. Ved tynne sjikt (2-3 cm) bør Hey’di KZ tilsettes blandevannet i forholdet 1 del Hey’di KZ :3 deler vann for å hindre oppsprekking og bom. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey’di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte
Hey’di Støp B30 legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie bør
det legges inn armering. Massen kan normaltbearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje såsnart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann. Forskaling kan fjernes etter 1-2 dager ved temperaturer rundt +15 °C.

Tørketid
Som annen betong bør Hey’di Støp B30 ettervannes i flere dager, tildekkes med plast, eller påføres en membranherder som hindrer for rask uttørking.

Vanntilsetning

Ca. 2,2 – 2,8 l / 25 kg

Største kornstørrelse

4mm

Brukstid

Ca. 2 timer

Trykkfasthet, 1 døgn

12 MPa

Trykkfasthet, 7 døgn

25 MPa

Trykkfasthet, 28 døgn

35 MPa